objednat

Umění přesvědčit/Persuasion (ČJ, AJ)

Úvod a benefity pro absolventy
Pro koho je kurz určen?
Obsah kurzu
Lektoři
Cena
Související kurzy

Aktuální termíny otevřených kurzů:

na dotaz

Úvod a benefity pro absolventy

Proces přesvědčování má několik fází. Zahrnuje v první řadě předání sdělení a nutnost správného pochopení ze strany partnera, dále získání jeho souhlasu a nakonec jeho motivování ke kýžené akci. Za pomoci verbálních, neverbálních a dalších technik naučených v tomto kurzu, budete schopni lépe získávat důvěru ostatních a souhlas se svými návrhy a názory.

Pro koho je kurz určen?

Manažeři a TOP manažeři. Dále kdokoliv, kdo pravidelně vede náročná pracovní jednání včetně zahraničních a potřebuje se zdokonalit v technikách přesvědčování a získání partnera na svou stranu.

Obsah kurzu

 • Lepší zvládání obtížných jednání
 • Zlepšení schopnosti hovořit plynule a sebevědomě i pod stresem
 • Maximalizace verbálních a neverbálních schopností
 • Získávání potřebných informací od ostatních
 • "180stupňový mindset" - zjišťování potřeb a reakcí partnera
 • 6 Principů přesvědčování Roberta Cialdiniho
 • Zvládání jednání s obtížnými a konfliktními lidmi
 • Zvládání námitek a schopnost vyjádřit své požadavky či námitky pomocí 4fázové techniky
 • Umění motivovat sebe i ostatní k akci
 • Rolové hry zaměřené na procvičení verbálních a neverbálních schopností
 • Nacvičování těchto technik s videokamerou a následná zpětná vazba od školitele
 • Zhodnocení vlastní pokroku a jak na něm stavět pro další zlepšovánínávrh smlouvy

 Lektoři

Naše školení Persuasion for managers - Přesvědčování pro manažery jsou vedena odborníky v oblasti komunikace a dlouholetou praxí v oboru i prokazatelnými úspěchy v lektorské činnosti.

Cena

4.550 Kč za osobu pro otevřené školení,
cenu pro uzavřené
školení Vám rádi zašleme na základě Vaší poptávky.

Možná vás budou zajímat tyto další kurzy: